۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976604
T T
۰ نفر
کهل کثرت دانشجویان وکاهش دانش آموزان حرفه ای رایک خطرخواند # بن - ایرنا 14/12/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 141 هلموت کهل صدراعظم آلمان رشد تعداد دانشجویان مدارس عالی وکاهش فزاینده دانش آموزان مدارس حرفه ای راخطر بزرگی برای ساختار اجتماعی کشورخواند.
........................................
،سخنرانی،ویسبادن،سیستم،آموزشی،
۰ نفر