۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976590
T T
۰ نفر

مصر حضور نیروهای خود در سودان را تکذیب کرد

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976590
مصر حضور نیروهای خود در سودان را تکذیب کرد # تهران - ایرنا 14/12/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 3 درپی گزارشات منتشره دایربراینکه واحدهای مکانیزه مصر در وادی حلفه درآنسوی مدار 22 درجه موضع گرفته اند عمرو موسی گفت سربازان مصری وارد سودان نشده اند.
........................................
،د،پ،آ،وزیر،امور،خارجه،منطقه،حلایب،
۰ نفر