۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976519
T T
۰ نفر
عفو بین الملل پلیس اروپای غربی رانژاد پرست وفاشیست خواند # وین - ایرنا 13/12/71 .سیاسی. تلکس 175 عفو بین الملل پلیس آلمان وفرانسه انگلیس وایتالیا یونان پرتغال واتریش رابه برخورد نژاد پرستانه وضرب وشتم وقتل خودسرانه متهم کرده است .
........................................
،دانشجویان،کارگران،اروپای،غربی،حقوق،بشر،گروههای،نژاد،پرست،
۰ نفر