۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976505
T T
۰ نفر
کویت برای آزادی گروگانهایش از ژاپن استمداد طلبید # توکیو - ایرنا 13/12/71 .سیاسی. تلکس 158 کویت برای آزادی 800 گروگان دربند خود در عراق پس از گذشت 2 سال از جنک خلیج فارس از ژاپن تقاضای کمک نمود.
........................................
،احمد،عبدالله،الربی،وزیر،آموزش،،فرستاده،ویژه،شیخ،جابر،الاحمد،الصباح، ،کیچی،میازاوا،نخست،وزیر،
۰ نفر