۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976495
T T
۰ نفر

اعتصاب کارکنان صنایع فولاد کروپ /هوش / آلمان

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976495
اعتصاب کارکنان صنایع فولاد کروپ /هوش / آلمان # بن - ایرنا 13/12/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 218 64 بیست هزار نفر از کارکنان صنایع فولاد کروپ /هوش / امروز پنجشنبه دست به یک اعتصاب 24 ساعته زدند.
........................................
،د،پ،آ،پائول،رنیک،رئیس،،شورای،مرکزی،کارگران،گونتر،اینرت،وزیر،اقتصاد، ،کارکانجات،بیکاری،
۰ نفر