۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976465
T T
۰ نفر

ادعاهای پراودا در مورد ایران

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976465
ادعاهای پراودا در مورد ایران # تهران - ایرنا 13/12/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 59 پراودا :هدف ایران ازگسترش روابط خودبا قزاقستان و قرقیزستان دسترسی به اطلاعات مربوط به تولید جنک افزارهای اتمی ودانشمندان این رشته ونیزاورانیوم است.
........................................
،مصاحبه،ترکان،وزیر،دفاع،ایران،
۰ نفر