۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976431
T T
۰ نفر

کاروان حامل کمکهای سازمان ملل به گراژده رسید

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976431
کاروان حامل کمکهای سازمان ملل به گراژده رسید # تهران - ایرنا 13/12/71 .سیاسی. تلکس 10 المکالیزینسکی سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان: کاروان حامل کمکهای بشردوستانه این کمیساریا دیروز به شهر مسلمان نشین گراژده درشرق بوسنی و هرزگوین رسید.
........................................
،آ،اف،پ،زاگرب،
۰ نفر