۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976410
T T
۰ نفر
پرداخت هزینه های درمانی با ارز توسط بیماران خارجی مقیم عراق # تهران - ایرنا 13/12/71 .سیاسی. تلکس 1 خارجیانی که در بیمارستانهای عراق تحت درمان قرار می گیرند از این پس باید هزینه های دارویی و بیمارستانی خود را با یک ارز قوی خارجی بپردازند.
........................................
،رویتر،مجله،الفباء،وزیر،بهداشت،عراق،طی،بخشنامه،
۰ نفر