۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976367
T T
۰ نفر

درخواست اعزام یک هیات تحقیق سازمان ملل به کابل

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976367
درخواست اعزام یک هیات تحقیق سازمان ملل به کابل # وین - ایرنا 12/12/71 .سیاسی. تلکس 14 گروهی ازافغانی های مقیم انگلیس ضمن انتقاد از بسته شدن دفتر نمایندگی سازمان ملل درکابل خواستار اعزام یک هیات تحقیق درموردجنایات علیه شیعیان درکابل شدند.
........................................
،ایرنا،وین،اتحاد،سیاف،شورای،نظار،احمد،شاه،مسعود،دبیرکل،پطروس،،غالی، ،حقوق،بشر،
۰ نفر