۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976352
T T
۰ نفر
یازده مقام ایتالیائی به اتهام فساد مالی دستگیرشدند # رم - ایرنا 12/12/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 292 مقامات قضائی ایتالیا امروز چهارشنبه حکم بازداشت یازده تن دیگر از مقامات بلندپایه رابه اتهام رشوه خواری وفساد مالی صادر کردند.
........................................
،قائم،مقام،وزیر،کارهای،عمومی،خودکشی،
۰ نفر