۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976246
T T
۰ نفر
گزارشی در مورد تصمیم آمریکامبنی برقطع تماس با جنبش حماس # تهران - ایرنا 12/12/71 .سیاسی. ویژه 350 ص 45 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:دپیلماتهای آمریکایی درامان و درنقاطی دیگر درخاورمیانه با اعضاء و هواداران حماس گروه تند روی فلسطینی دیدار کردند.
........................................
،رادیو،آمریکا،گزارش،،ریچارد،داوچر،بنیادگرای،اسلامی،حملات،تروریستی، ،سرزمینهای،اشغالی،کرانه،غربی،مخالف،صلح،اعراب،واسرائیل،
۰ نفر