۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976230
T T
۰ نفر
دمیرل نسبت به عواقب اعمال خشونت آمیزدرجشن نوروزی هشدارداد # تهران - ایرنا 12/12/71 .سیاسی. تلکس 288 سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه نسبت به عواقب وقوع اعمال خشونت آمیز وشورش درخلال جشنهای عید نوروز اول فروردین ماه آینده هشدارداد ........................................
،اینا،آنکارا،احمد،تورک،رئیس،،حزب،کارگران،خلق،کرد،مصاحبه،
۰ نفر