۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976089
T T
۰ نفر

مصر و بانک جهانی یک پیمان امضا کردند

۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976089
مصر و بانک جهانی یک پیمان امضا کردند # تهران - ایرنا 11/12/71 .اقتصادی. تلکس 15 اق مقامات مالی مصر و بانک جهانی موافقتنامه ای در جهت دریافت وام به مبلغ 150 میلیون دلار امضا کردند.
........................................
،آلبرتو،موسالم،عاطف،عبید،وزیر،امور،کابینه ای،و،توسعه،اداری،
۰ نفر