۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976082
T T
۰ نفر
درخواست روسیه ازجمهوریهای شوروی سابق برای سرمایه گذاری درصنایع # تهران - ایرنا 11/12/71 .اقتصادی. تلکس 18 اق روسیه صادرات نفت و گاز را به جمهوریهای شوروی سابق متوقف خواهد ساخت مگر آنکه این جمهوریها به این صنعت بیمارگونه روسیه کمک مالی کنند.
........................................
،ای،پی،یوری،شافرانیک،وزیر،مواد،سوختی،و،انرژی،
۰ نفر