۱۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976056
T T
۰ نفر
سفیر ایران در تایلنداظهارات برخی از مسئولان اینکشورراتقبیح کرد # تهران - ایرنا 11/12/71 .سیاسی. تلکس 171 یوسفی سفیر ایران در تایلند اظهارات مبهم برخی از مسئولان تایلندی در مورد گزارش بررسی قتل دیپلماتهای عربستان در سال 1990 را تقبیح کرد.
........................................
،بیانیه،محکومیت،تروریسم،
۰ نفر