۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969179
T T
۰ نفر
بازدیدهیئت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد ازاردوگاههای عراقی # - ایرنا 24/10/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 81 هیئت اعزامی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز از اردوگاه آوارگان کرد عراقی واقع در بخش صحنه استان باختران بازدید کرد.
........................................
،ایران،هیتوشی،میسه،سرپرست،این،هیئت،
۰ نفر