۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969171
T T
۰ نفر

112 فروند جنگنده درعملیات مشارکت داشتند

۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969171
112 فروند جنگنده درعملیات مشارکت داشتند # نیویورک - ایرنا 24/10/71 .نظامی. تلکس 40 و151 پنتاگون: 112 فروند هوایپمادرعملیات هوایی نیروهای متحد علیه عراق بکارگرفته شدند وحدودیک تن بمب با سیتسم هدایت لیزری برروی اهداف پرتاب شده است.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،دیک،چنی،وزیر،جنک،آمریکا،مصاحبه،پی،بی،اس،،جوزف،هورف، ،فرمانده،ستاد،مرکز،فلوریدا،مصاحبه،عملیات،جنوب،
۰ نفر