۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969035
T T
۰ نفر

سرکوب اسلام گرایان در الجزایر ادامه دارد

۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969035
سرکوب اسلام گرایان در الجزایر ادامه دارد # تهران - ایرنا 24/10/71 .سیاسی. تلکس 199 در ادامه سرکوب اسلام گرایان بوسیله نیروهای امنیتی الجزایر ظرف چند روزگذشته درمنطقه مدیا واقع در جنوب الجزیره سه تن به شهادت و34 تن دستگیرشدند.
........................................
،آ،اف،پ،الجزیره،
۰ نفر