۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969010
T T
۰ نفر

اسرائیل در بن بست اخراج فلسطینیان

۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5969010
اسرائیل در بن بست اخراج فلسطینیان # تهران - ایرنا 24/10/71 .سیاسی. تلکس 49 اسرائیل بیش از 4 میلیون فلسطینی را از سرزمینشان بیرون رانده و در عوض به جمع آوری یهودیان سراسر جهان برای اسکان در سرزمینهای اشغالی پرداخته است.
........................................
،گزارش،،ایرنا،حماس،،ساف،اخراج،415،فلسطینی،جنوب،لبنان،
۰ نفر