۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968947
T T
۰ نفر
کنوانسیون منع سلاحهای شیمیائی آغاز به کار کرد # پاریس - ایرنا 23/10/71 .سیاسی. تلکس 278 اجلاس کنوانسیون منع سلاحهای شیمیائی امروز چهارشنبه با شرکت نمایندگان 127 کشور جهان در محل سازمان یونسکو در پاریس با سخنان مدیر کل یونسکو آغاز شد ........................................
،70،کشور،ایران،(خ3)،(د3)،
۰ نفر