۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968884
T T
۰ نفر

رسوائی مالی کویت در اسپانیا

۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968884
رسوائی مالی کویت در اسپانیا # تهران - ایرنا 23/10/71 .اقتصادی. تلکس 83 اق شکست سرمایه داران حساب نشده برخی ازاعضا خانواده حکومتی کویت دراسپانیا که ضرری معادل 4میلیارد دلار نصیب این کشور ساخته به بروز یک بحران منجرشده است ........................................
،ایندیپندنت،برکناری،مدیران،ارشد،دفتر،سرمایه،گذاری،ارائه،شکست،قانونی، ،دفتر،سرمایه،گذاری،
۰ نفر