۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968791
T T
۰ نفر
انگلیس نیروهای خود را در بوسنی تقویت می کند # رم - ایرنا 22/10/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 257 در حالیکه فشارهای بین المللی برای مقابله با تجاوز صربستان به بوسنی و هرزگوین افزایش می یابد انگلیس امروز آماده اعزام نیروی نظامی به بوسنی شد.
........................................
،هواپیما،کشتی،جنگی،توپخانه،آ،اف،پ،لندن،جان،میجر،نخست،وزیر،انگلیس،، ،بحران،فزایند،عراق،داگلاس،،هرد،وزیر،خارجه،2400،نفرنیرو،
۰ نفر