۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968753
T T
۰ نفر
قزاقستان در کشورهای ایران و آلمان سفارتخانه ایجاد می کند # گرگان - ایرنا 22/10/71 .سیاسی. تلکس 123 بدنبال برقراری روابط سیاسی بین جمهوری قزاقستان و ایران وآلمان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان باایجادسفارتخانه دراین کشورهای موافقت کرد ........................................
،رادیو،قزاقستان،کشورهای،مستقل،مشترک،المنافع،جدید،آسیای،میانه،
۰ نفر