۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968736
T T
۰ نفر
تلاش غالی برای ایفای نقش بیشتر آلمان درفعالیتهای سازمان ملل # تهران - ایرنا 22/10/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 308 83 پطروس غالی از آلمان خواست که هرچه سریعتر نقش خودرا درفعالیتهای سازمان ملل واز جمله عملیات /صلح بانی / این سازمان گسترش دهد.
........................................
،رادیو،آمریکا،د،پ،آ،ناتو،حزب،سوسیال،دمکرات،هلموت،کهل،صدراعظم،دبیرکل، ،سازمان،ملل،
۰ نفر