۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968656
T T
۰ نفر
تصویب تاسیس استان آذربایجان شرقی به مرکزیت اردبیل # تهران - ایرنا 22/10/71 .سیاسی. تلکس 131;116 کلیات لایحه تغییرنام استان آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز به آذربایجان مرکزی و تاسیس استان آذربایجان شرقی به مرکزیت اردبیل امروزبه تصویب مجلس رسید.
........................................
،مجلس،،شورای،اسلامی،ایران،تلکس،،شماره،222،(د3)،ایران،
۰ نفر