۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968607
T T
۰ نفر
حسین آیت:رژیم الجزایر خشونت را ابزارکار خود قرار داده است # الجزیره - ایرنا 21/10/71 .سیاسی. تلکس 159 حسین آیت احمد رهبر جبهه نیروهای سوسیالیست الجزایر گفت رژیم کنونی این کشور خشونت را ابزار کار خود قرار داده است.
........................................
،روزنامه،الخبر،لغو،روند،انتخابات،پارلمانی،کودتا،جبهه،نجات،اسلامی،تغییر، ،قانون،اساسی،
۰ نفر