۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968529
T T
۰ نفر

چین مناطق اقتصادی ویژه را کاهش می دهد

۲۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5968529
چین مناطق اقتصادی ویژه را کاهش می دهد # تهران - ایرنا 21/10/71 .اقتصادی. تلکس 50 اق چین تصمیم دارد به دلیل نگرانیهای مربوط به رشد سریع اقتصاد خود مناطق اقتصادی ویژه ای را بیش از این گسترش ندهد.
........................................
،ای،پی،هنک،کنک،جیانک،زمین،دبیی،کل،حزب،کمونیست،اقتصاد،12،درصد،رشد،
۰ نفر