۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960422
T T
۰ نفر

طاعون درآمریکا

۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960422
طاعون درآمریکا # نیویورک - ایرنا 20/08/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 23 براساسی گزارش مرکز پیشگیری بیماریهای آمریکا ازسال 1950 تاکنون 336 مورد بیماری طاعون درآمریکا به ثبت رسیده است .
........................................
،واشنگتن،پست،اتحادیه،بهداشت،عمومی،آنتی،بیوتیک،سینه،پهلو،
۰ نفر