۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960306
T T
۰ نفر
حدود150 مسلمان مبارز مصری بعنوان اقدامی پیشگیرانه دستگیرشدند # تهران - ایرنا 20/08/71 .سیاسی. تلکس 190 پلیس مصر درپی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه اصولگرایان اسلامی قصددارند هدفهای مهمی را دراستان اسیوط تصرف کنند حدود 150 نفرراامروز دستگیر کرد.
........................................
،ای،پی،
۰ نفر