۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960266
T T
۰ نفر

درخواست تعقیب بازپرس ویژه ایران کنترا

۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960266
درخواست تعقیب بازپرس ویژه ایران کنترا # واشنگتن - ایرنا 19/08/71 .سیاسی. تلکس 8 سناتور رابرت دولت سناتور باسابقه جمهوریخواه ایالت کانزاس در سنای آمریکا خواستار تعقیب قانونی والش بازپرس ویژه ماجرای ایران کنتراشد.
........................................
،واشنگتن،تایمز،گزارش،،ویژه،سناتور،باب،دول،رهبر،اقلیت،سنا،وزارت، ،دادگستری،
۰ نفر