۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960174
T T
۰ نفر
میتران از اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا طرفداری کرد # تهران - ایرنا 19/08/71 .سیاسی. تلکس 15 میتران امروز سه شنبه گفت درصورت علنی شدن تهدید آمریکا مبنی بر مجازاتهای اقتصادی علیه اروپا وی از آمریکا جانبداری می کند.
........................................
،آ،اف،پ،رئیس،،جمهور،مصاحبه،تلویزیون،موافقتنامه،/گات/،تعرفه،وتجارت،
۰ نفر