۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960172
T T
۰ نفر

مبارک: برقراری روابط با ایران را نمی پذیریم

۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960172
مبارک: برقراری روابط با ایران را نمی پذیریم # تهران - ایرنا 19/08/71 .سیاسی. تلکس 231 درحالیکه ایران برقراری روابط با مصر رامنوط به لغو قرارداد کمپ دیوید دانسته مبارک ادعا کرده است از سرگیری روابط تهران قاهره را نپذیرفته است.
........................................
،رئیس،،جمهور،مصر،رویتر،جلسه،حزب،حاکم،در،پارلمان،
۰ نفر