۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960156
T T
۰ نفر

حکم اعدام سلمان رشدی غیر قابل تغییر است

۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960156
حکم اعدام سلمان رشدی غیر قابل تغییر است # تهران - ایرنا 19/08/71 .سیاسی. تلکس 232 آیت الله مقتدایی رئیس دیوانعالی کشور تاکید کرد حکم اعدام سلمان رشدی نویسنده آیات شیطانی یک حکم شرعی است و یه هیچ وجه کسی نمیتواند آنراتغییر دهد.
........................................
،ایران،هیئت،عمومی،دیوانعالی،کشور،
۰ نفر