۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960077
T T
۰ نفر
تاکید رئیسان جمهورآمریکا وترکیه برلزوم همکاریهای اقتصادی # آنکارا - ایرنا 18/08/71 .سیاسی. تلکس 240 رئیسان جمهور آمریکا وترکیه باارسال پیامهائی به هفتمین اجلاس شورای همکاریهای تجاری اقتصادی دوکشور دراستانبول برضرورت همکارهای طرفین تاکیدکردند.
........................................
،آناتولی،پیام،جرج،بوش،،رئیس،،جمهور،سرمایه،گذاریها،طرحهای،اقتصادی، ،جمهوری،ی،آسیای،میانه،تورگوت،اوزال،
۰ نفر