۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960069
T T
۰ نفر
عزیمت مدیران و صاحبان صنایع خراسان به عشق آباد # مشهد - ایرنا 18/08/71 .اقتصادی. تلکس 31 بیش از 150 تن از مدیران و صاحبان صنایع و بازرگانان استان خراسان امروز بمنظورشرکت دردومین نمایشگاه اختصاصی ایران درترکمنستان عازم عشق آبادشدند.
........................................
،آسیای،میانه،91،واحد،تولیدی،و،صنعتی،استانهای،خراسان،و،مازندران،
۰ نفر