۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960025
T T
۰ نفر
8 هزار کارگر صنایع نظامی اسرائیل دعوت به اعتصاب شدند # تهران - ایرنا 18/08/71 .اجتماعی. تلکس 141 اتحادیه های کارگری صنایع نظامی دولتی اسرائیل برای نخستین بار هشت هزار کارگر این صنایع را به اعتصاب فراخواندند.
........................................
،آ،اف،پ،بیت،المقدس،،تصمیم،مدیریت،تعطیلی،چهار،کارخانه،
۰ نفر