۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5959950
T T
۰ نفر
راهپیمایی در آلمان و اختلال در سخنرانی فون وایتسکر # بن - ایرنا 17/08/71 .سیاسی. تلکس 220 نئونازیها امروز از سخنرانی فون وایتسکر رئیس جمهور آلمان در مراسمی که بمنظور طرفداری از حقوق بشر در برلین برگزار شده بود جلوگیری کردند.
........................................
،سالروز،ریزش،،دیوار،برلین،300،هزار،نفر،آلمانی،هلموت،کهل،صدراعظم،آلمان،
۰ نفر