۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5959896
T T
۰ نفر
اعضای هیئت امنا دانشکده علوم پزشکی فاطمیه قم منصوب شدند # تهران - ایرنا 17/08/71 .اجتماعی. تلکس 190 ملک زاده وزیر بهداشت/ درمان و آموزش پزشکی امروز یکشنبه اعضای هیئت امنا دانشکده غیرانتفاعی علوم پزشکی فاطمیه قم را منصوب کرد.
........................................
،ایران،سید،شهاب،الدین،صدر،مرضیه،وحید،دستجردی،حسن،نجابت،
۰ نفر