۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5959889
T T
۰ نفر
روسیه و یونان خواهان بسط همکاریهای اقتصادی هستند # تهران - ایرنا 17/08/71 .اقتصادی. تلکس 15 اق در اجلاس بین رئیس اتحادیه صنعتگران روسیه و وزیر خارجه یونان گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت.
........................................
،ایتارتاس،،مسکو،ارکادی،ولسکی،،میکالیس،،پاپاکونستانتینو،وزیر،خارجه،
۰ نفر