۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5959749
T T
۰ نفر
گردهمایی سرپرستان بزرگترین شرکتهای نفتی جهان در باکو # تهران - ایرنا 16/08/71 .اقتصادی. تلکس 234 سرپرستان بزرگترین شرکتهای نفتی جهان که درصدد اکتشاف معادن نفت در فلات قاره دریای خزر هستند وارد باکو پایتخت آذربایجان شدند.
........................................
،رادیو،باکو،آرامکو،برتیش،،پترولیوم،لیندل،استرویل،لینکو،آسیای،میانه،
۰ نفر