۱۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5959716
T T
۰ نفر
تفسیربی بی سی درمورد نگرانی ایران ازتحرکات نظامی ترکیه درعراق # تهران - ایرنا 16/08/71 .سیاسی. تلکس 214 رادیو بی بی سی امروز طی تفسیری بیان داشت تحرکات نظامی ترکیه در داخل خاک عراق برای ایران نگرانیهایی به همراه داشته است.
........................................
،حزب،کارگران،کردستان،وزرای،خارجه،سوریه،عربستان،پیمان،ناتو،دیلی،تلگراف،
۰ نفر