۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5956235
T T
۰ نفر
نخست وزیر اسبق ایتالیا خواستارتغییراعضای دائم شورای امنیت شد # رم - ایرنا 20/07/71 .سیاسی. تلکس 149 نخست وزیر اسبق ایتالیا خواستار جایگزینی جامعه اروپا و ژاپن به جای انگلیس و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
........................................
،جولیو،آندرئوتی،مصاحبه،روزنامه،ال،سول،
۰ نفر