۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5956221
T T
۰ نفر
سرکرده انجمن سپاه صحابه خودرامدافع حقوق اهل سنت پاکستان می داند # اسلام آباد - ایرنا 20/07/71 .سیاسی.مذهبی. ویژه 207 ص 34 ضیاء الرحمن فاروقی سرکرده انجم وهابی سپاه صحابه مدعی است که برای دفاع از حقوق اکثریت اهل تسنن پاکستان تلاش می کند.
........................................
،ایالت،پنجاب،ایران،لایحه،احترام،به،صحابه،
۰ نفر