۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5956061
T T
۰ نفر
یک مقام استرالیا:تبلیغات غرب عامل سوتفاهمات القایی علیه ایران # تهران - ایرنا 19/07/71 .سیاسی. تلکس 146 رئیس کمیسیون مهاجرت پارلمانی استرالیا امروز در آخرین روز اقامت خود در تهران به القاء ذهنیتهای نادرست دستگاه تبلیغاتی غرب ازایران اعتراف کرد.
........................................
،اندرو،تئوفانوس،،ناطق،نوری،رئیس،،مجلس،،شورای،اسلامی،تشکیل،گروههای، ،دوستی،پارلمانی،
۰ نفر