۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5956007
T T
۰ نفر

شکوائیه لیبی از آثار منفی تحریم ها

۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5956007
شکوائیه لیبی از آثار منفی تحریم ها # نیویورک - ایرنا 18/07/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 14 دولت لیبی طی نامه ای به سازمان ملل اعلام کرد که تحریم هوایی علیه این کشور صدمات سنگینی به بخش آموزش حرفه ای و خدمات عمومی وارد آورده است.
........................................
،ابراهیم،البشاری،پطروس،،غالی،محیط،زیست،امور،خیریه،قطعنامه،748،
۰ نفر