۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955851
T T
۰ نفر

درخواست ساف از سازمان ملل

۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955851
درخواست ساف از سازمان ملل # نیویورک - ایرنا 17/07/71 .سیاسی. تلکس 150 ساف حمله روزسه شنبه نظامیان اسرائیلی را به دفتر صلیب سرخ جهانی در شهرک رفح که با هدف برهم زدن تحصن فلسطینی ها صورت گرفت محکوم کرد.
........................................
،درخواست،از،سازمان،ملل،هزاران،زندانی،اعتصاب،غذا،سازمان،آزادیبخش،، ،فلسطین،
۰ نفر