۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955825
T T
۰ نفر

سبک وزنترین لغتنامه چند زبانه به بازار آمد

۱۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955825
سبک وزنترین لغتنامه چند زبانه به بازار آمد # توکیو - ایرنا 17/07/71 .علمی. تلکس 62 صنعتگران ژاپنی موفق به ساخت جدیدترین لغت نامه الکترونیکی جیبی شدند.
........................................
،45،گرم،وزن،چهار،زبانه،مشخصات،
۰ نفر