۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952956
T T
۰ نفر
ایران سه کارشناس امور اقتصادی به تاجیکستان اعزام میکند # دوشنبه - ایرنا 25/06/71 .سیاسی. تلکس 7 دردیدارامروزملکی معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه با معاون نخست وزیر تاجیکستان مقرر شد ایران سه کارشناس مسائل اقتصادی به این جمهوری اعزام کند.
........................................
،جمشید،کریم اف،آسیای،میانه،50،میلیون،دلار،اعتبار،
۰ نفر