۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952907
T T
۰ نفر

طرح ایجاد شورای آموزش و پرورش در حال بررسی است

۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952907
طرح ایجاد شورای آموزش و پرورش در حال بررسی است # شیراز - ایرنا 25/06/71 .اجتماعی.فرهنگی. تلکس 118 طرح ایجاد شورای آموزش و پرورش مرکب از هیئت امناء محلی و فرهنگیان در هیئت وزیران و مجلس در حال بررسی است.
........................................
،ایران،استان،فارس،،نجفی،وزیر،آموزش،،و،پرورش،،دویست،و،سی،پروژه،مدرسه، ،سازی،شیراز،
۰ نفر