۲۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952870
T T
۰ نفر
بازگشت کاروان ورزشی جانبازان و معلولین ایران از اسپانیا # تهران - ایرنا 25/06/71 .ورزشی. تلکس 23 ورزشکاران جانباز و معلول اعزامی کشورمان به بازیهای پاراالمپیک بارسلون امروز چهارشنبه در میان استقبال مردم وارد تهران شدند.
........................................
،ایران،پاراالمپیک،اسپانیا،
۰ نفر